Principy Tchaj-ťi čchüan a jejich a výuka v naší škole

Co jsou principy Tchaj-ťi čchüan?

Jsou to pravidla, které je nutné při cvičení dodržovat. Byly v různých verzích formulovány význačnými mistry Tchaj-ťi čchüan. Jsou esencí jejich zkušeností a zkušeností všech těch jejich pokračovatelů, kteří se uměním Tchaj-ťi čchüan zabývají opravdu do hloubky.

Teprve při jejich dodržování jsou tělo, mysl i emoce ve správném stavu dynamické rovnováhy. Nezabýváme-li se těmito principy, nelze naše cvičení nazvat cvičením Tchaj-ťi čchüan. Úroveň našeho cvičení se posuzuje mírou, do jaké jsme schopni principům porozumět a realizovat je při cvičení i v životě.

Principy Tchaj-ťi čchüan můžeme v jistém smyslu přirovnat k přírodním fyzikálním zákonům. Obě kategorie představují zhuštěnou formu zkušenosti, jsou popisem fungování vesmíru. Nejsou vesmírem sami o sobě, ale tím, co nám umožňuje se jeho nekonečnosti dotknout.

Principy Tchaj-ťi čchüan nejsou jen záležitostí tohoto umění. Jsou to všeobecně platné principy rovnováhy pohybu obecně. Principy Tchaj-ťi čchüan je nazýváme proto, že je právě v rámci tohoto umění detailně studujeme.

Na co klademe důraz

V každém aspektu naší praxe (při cvičení forem, stání v pozicích, cvičení ve dvojicích - tchuej šou a dalších) klade mistr naší školy Tomasz Nowakowski velký důraz právě na práci s principy Tchaj-ťi čchüan. Snaží se nás vést tak, abychom těmto principům stále více rozuměli a uměli je realizovat. Jestliže říkáme, že studujeme umění Tchaj-ťi čchüan, máme tím na mysli především studium jeho principů.


V knize Prubířské kameny ověřující pravost umění Tchaj-ťi čchuan neboli Tajná předání rodiny Jangů se uvádí následujících 13 bodů. V nich shrnul principy Čang San-feng.

 1. Svěste ramena a nechte klesnout lokty.
 2. Nechte klesnout hruď a vykleňte záda.
 3. Nechte čchi klesnout do tan-tchienu.
 4. Energie na vrcholku hlavy by měla být lehká a citlivá.
 5. Uvolněte pas a boky.
 6. Rozlišujte mezi plností a prázdnotou.
 7. Pohyb horní a dolní poloviny těla musí být vzájemně koordinován.
 8. Používejte mysl a nikoliv sílu.
 9. Vnější a vnitřní musí být v harmonickém vztahu.
 10. Je třeba propojit mysl a čchi.
 11. Hledejte klid v pohybu.
 12. Pohyb a klid je třeba propojit.
 13. Každá pozice musí být uměřená a jednotná.

V téže knize se na stranách 17-21 uvádí 10 bodů, formulovaných mistrem Jang Čcheng-fu.