Naše škola - Centrum Taoistických Umění Zlatý Kopec

Je těžké srovnat různé školy, zabývající se rozvojem člověka. Lze však říci, co nabízí naše škola. Je to především:

Tradice

Tradice - to je spojení s dávnými generacemi, osobní zkušenost ověřená dlouholetou praxípřístup k práci.

Tradice stylu – spojení s kořeny

V naší škole se vyučuje styl Jang. Praktikujeme především dlouhou formu tohoto stylu, jejímž autorem je Jang Čcheng-fu (1883–1936). Ten v ní shrnul předání od svého otce i dědečka a s velikou intuicí navázal na předchozí generace vnitřní školy bojového umění.

V naší škole praktikujeme také styl San Feng, jenž odvozuje své kořeny od legendárního Čhan San-fenga. Praxí s mistrem tohoto stylu, Dr. Ming Wongem C. Y., se před našima očima rozplývá mlžný opar legendy a vynořuje se živoucí zkušenost předání z učitele na žáka, z generace na generaci. Mistr naší školy, Tomasz Nowakowski, nám rozkrývá spojitost obou stylů a jejich návaznost na starší cvičení tao jin.

V poslední době také praktikujeme dlouhou formu 85 stylu Jang. V její interpretaci náš učitel shrnuje své zkušenosti z práce s výše uvedenými formami a také s formami se zbraněmi.

Stejně, jako i jiné školy, nemůžeme příslušnost k dávné tradici exaktně prokázat. Nicméně důležité je, že se cítíme součástí Zlatého řetězu předání. Cítíme úctu a vděčnost k těm, kteří nám předali své zkušenosti a odpovědnost nepřekroutit a nezkomolit vzkaz, jehož jsme posly.

Tradice školy – ověřená zkušenost

Škola působí v Praze od roku 1989. Během té doby jsme několikrát změnili název, nikoliv však učitele nebo styl práce. Během více jak čtvrt století vychoval náš  mistr Tomasz Nowakowski řadu instruktorů a učitelů. Škola působí v Čechách, na Slovensku, v Polsku, v Rakousku, ve Francii a Velké Británii.

Tradice školy má své velmi praktické aspekty. V naší škole mnoho lidí praktikuje pravidelně více jak 10 let, někteří více jak 20 let. Pravděpodobně by to nedělali, kdyby jim to nic nepřinášelo. Začátečníci se zde mohou setkat se svými mnohem zkušenějšími kolegy. To jim dává větší možnost učit se, a také udělat si představu, čeho je možné reálně dosáhnout.

Tradice praxe – přístup k práci

Víme, že realita dnešního světa není stejná, jako byla před sto, dvě stě, nebo osmi sty lety. Svět se stále mění. To, co však prošlo sítem času, co ověřili generace našich předchůdců, nese punc kvality. V našem případě je to tradiční způsob výuky - v tichu, napodobováním učitele, pravidelnou praxí.

Vážíme si času a života

Do jaké míry svůj život naplníme nebo promarníme závisí na tom, jak využijeme každý současný okamžik. Dosáhnout dobré úrovně v jakékoliv formě vnitřního rozvoje je velmi těžké. Vyžaduje to štěstí, píli, vytrvalost a čas. Vážíme si lidí, jejich života a času, který jim byl vyměřen. Proto neplýtváme silami na laciné efekty a zkratky. Věříme, že nejkratší je cesta poctivé, klidné a pravidelné práce.

Respektujeme individualitu

Někdo je vynikající sportovec jiný méně, někdo je obdařen nadprůměrnou inteligencí, někdo méně, někdo má klidnou vyrovnanou povahu, někdo méně. Lišíme se v mnoha aspektech, ale jedno máme společné. Každý, kdo na sobě začne poctivě pracovat, dorazí na své vlastní hranice a omezení, která musí překonávat. Tyto naše hranice, omezení a nedobré zvyky jsou našimi jedinými opravdovými soupeři.

Postup a úroveň v našem umění se vždy měří pouze vzdáleností, kterou každý jednotlivý praktik urazil na cestě svého rozvoje. Proto je toto umění otevřeno všem, bez rozdílu věku, pohlaví, fyzických či jiných dispozic, kteří jsou ochotni se na tuto cestu vydat.

Specialita naší školy

Specialitou naší školy je opravování při stání v pozicích i při jednotlivých formách právě z hlediska harmonie principů. Opravování provádějí jak učitelé tak i studenti mezi sebou navzájem. Zkušenost nám potvrdila, že je to velmi efektivní metoda práce. Cílem přitom není dosáhnout nějakého ideálního konečného stavu. Cílem je získat kvalitní vzdělání v opravování sebe i ostatních a možnost také samostatně postupovat tímto směrem.